Wysoka elastyczność

Na etapie przygotowania aplikacji mobilnej w łatwy sposób możemy rozszerzać jej funkcjonalność – zarówno uruchamiając funkcje, które już są przygotowane, jak i dodając funkcje zupełnie nowe. Dodatkowo, dzięki odpowiedniej architekturze, nasz system pozwala na tworzenie programów mobilnych, które można modyfikować w trakcie działania. Za pomocą programu administracyjnego w każdej chwili można na przykład dodać lub zmodyfikować kanał komunikacji.